Το κόστος της ενδοδοντικής θεραπείας εξαρτάται από το δόντι (πρόσθιο- οπίσθιο) και το βαθμό πολυπλοκότητας της περίπτωσης και μπορεί να κυμανθεί από 100 έως 300 ευρώ.