Ένα δόντι χρειάζεται να υποβληθεί σε ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) όταν ο πολφός του παρουσιάζει μη αντιστρεπτή φλεγμονή ή νέκρωση.

Τα πιο συνήθη συμπτώματα είναι :

  • παρατεταμένη ευαισθησία σε ζεστά ή κρύα ερεθίσματα
  • αυτόματος συνεχής πόνος
  • οίδημα και ευαισθησία στη ψηλάφηση ή στην μάσηση
  • εμφάνιση συριγγίου
  • δυσχρωμία του δοντιού

Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα σύμπτωμα και το πρόβλημα εντοπίζεται σε τυχαίο ακτινογραφικό έλεγχο.