Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Εγνατία 65, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους.

Η πρόσβαση στο ιατρείο διευκολύνεται από πλήθος γραμμών του Ο.Α.Σ.Θ., ταξί και αυτοκίνητο.

Για τη στάθμευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ο δημοτικός χώρος στάθμευσης στην Πλατεία Αριστοτέλους καθώς και οι αρκετοί ιδιωτικοί χώροι που βρίσκονται στην περιοχή (σημειώνεται η θέση στο χάρτη).