Επιστημονικές Εταιρείες
Επαγγελματικοί Σύλλογοι

Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων
Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
European Society of Endodontology (ESE)
International Federation of Endodontic Associations (IFEA)
Βritish Endodontic Society
American association of Endodontics (AAE)
Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Οδοντιατρική Σχολή E.Κ.Π.Α.

Περιοδικά

Journal of Endodontics
Endodontic Topics
International Endodontic Journal
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodology
Australian Endodontic Journal

Άλλοι δεσμοί

The Endo experience
The dental trauma guide