Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας, είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί το συντομότερο δυνατό η εξωτερική μυλική ανασύσταση, η οποία είναι εξίσου σημαντική για τη διατήρηση του δοντιού στον οδοντικό φραγμό για πολλά χρόνια.

Η τελική αποκατάσταση που κάθε φορά απαιτείται, εξαρτάται από τον βαθμό καταστροφής του δοντιού και μπορεί να είναι ένα απλό σφράγισμα, μια στεφάνη (θήκη), ένα επένθετο κλπ.