Η εξωτερική μυλική ανασύσταση πραγματοποιείται από τον οδοντίατρο που παρέπεμψε το περιστατικό και όχι από τον ενδοδοντολόγο.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα, ο ενδοδοντολόγος προετοιμάζει το χώρο του άξονα για τη διευκόλυνση του οδοντίατρου.