Η ανασύσταση της μύλης μετά την ενδοδοντική θεραπεία είναι ξεχωριστή θεραπευτική πράξη και χρεώνεται ξεχωριστά και ανάλογα με το είδος που θα απαιτηθεί (σφράγισμα, θήκη κλπ).