Στην παρούσα φάση ο ΕΟΠΠΥΥ δεν καλύπτει οδοντιατρικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά οδοντιατρεία. Κάποια κλαδικά ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ανήκουν στον ΕΟΠΠΥΥ, καλύπτουν ένα μέρος του κόστους θεραπείας.