Η επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας είναι μία «δεύτερη ευκαιρία» για να σωθεί ένα δόντι όταν η αρχική του θεραπεία δεν πραγματοποιήθηκε με τεχνικά άρτιο τρόπο και το δόντι παρουσιάζει συμπτώματα ή ακτινογραφικά ευρήματα περιακροριζικής παθολογίας ή πρόκειται να τοποθετηθεί μία νέα προσθετική αποκατάσταση σε αυτό.