Ακρορριζεκτομή είναι η μικροχειρουργική διαδικασία που περιλαμβάνει τη δημιουργία τομής και αναπέτασης των ούλων για την απομάκρυνση του φλεγμαίνοντα ιστού από το οστό, την αποκοπή και αφαίρεση του άκρου της ρίζας και την ανάστροφή έμφραξη της ρίζας. Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία. Συνήθως αποτελεί συμπληρωματική διαδικασία για την αντιμετώπιση της περιακρορριζικής φλεγμονής, όταν η ενδοδοντική θεραπεία δεν μπορεί να εξαλείψει τους αιτιολογικούς παράγοντες.