Η αντιβίωση μπορεί να βοηθήσει αρχικά στη μείωση του οιδήματος και του πόνου, αλλά δεν θα αντιμετωπίσει την αιτία, που είναι το μολυσμένο εσωτερικό του δοντιού, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρξει επιδείνωση.

Στην περίπτωση αυτή η ενδοδοντική θεραπεία είναι απαραίτητη, ώστε να αφαιρεθεί το μολυσμένο περιεχόμενο των ριζικών σωλήνων. Η άμεση διάνοιξη του δοντιού και η εφαρμογή του πρωτοκόλλου χημικής-μηχανικής απολύμανσης των ριζών από τον ενδοδοντολόγο θα συμβάλλει στην ταχύτερη πάροδο των οξέων συμπτωμάτων (πόνος, οίδημα) και στην επιτυχή έκβαση του περιστατικού.