Σε ορισμένες περιπτώσεις προβαίνουμε στην προληπτική/σκόπιμη ενδοδοντική θεραπεία ενός δοντιού όταν κριθεί ότι ο τροχισμός του δοντιού για την προσθετική του αποκατάσταση, συνήθως με στεφάνη, έχει σημαντικές πιθανότητες να επηρεάσει αρνητικά τη φυσιολογία του πολφού ή χρειαζόμαστε το χώρο του ριζικού σωλήνα για την τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα.