Τα ποσοστά επιτυχίας της lege artis ενδοδοντικής θεραπείας είναι ιδιαίτερα υψηλά και κυμαίνονται μεταξύ 85-95%. Αν υπολογίσει κανείς ότι το 90% των περιστατικών που αποτυγχάνουν αντιμετωπίζονται με τη διαδικασία της χειρουργικής ενδοδοντικής θεραπείας, τότε το συνολικό ποσοστό επιτυχίας υπερβαίνει το 90% των περιπτώσεων .