Η επιτυχία εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα της ενδοδοντικής θεραπείας, η οποία έχει άμεση σχέση με τη επιστημονική γνώση, την εμπειρία, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την τεχνική δεξιότητα του ενδοδοντολόγου.

Δευτερεύοντες παράγοντες που επηρεάζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι η αρχική πάθηση του δοντιού για τη οποία έγινε η ενδοδοντική θεραπεία, η ποιότητα της μυλικής αποκατάστασης που θα ακολουθήσει, η κατάσταση του περιοδοντίου (ούλα), καθώς επίσης η γενική και στοματική υγεία του ασθενή.