Ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να γίνει σε όλα τα δόντια. Περιστασιακά κάποιο δόντι ίσως να μην έχει την δυνατότητα να θεραπευτεί, κυρίως όταν οι ριζικοί σωλήνες δεν είναι προσπελάσιμοι, ή όταν η ρίζα είναι πολύ αδύνατη, ή διαπιστωθεί επίμηκες κάταγμα, ή όταν το δόντι δεν έχει επαρκή στήριξη από το περιβάλλον οστό, ή όταν το ίδιο το δόντι δεν μπορεί να αποκατασταθεί προσθετικά.

Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις αυτές μπορεί να απαιτηθεί η συνδρομή της χειρουργικής ενδοδοντίας.